Termeni si Conditii

Termeni si conditii

Te rugam sa citesti cu atentie conditiile noastre comerciale inainte de a face o comanda. Folosirea website-ului www.nicometaltub.ro si plasarea unei comenzi on-line reprezinta acceptul tau privind conditiile prezentate in randurile de mai jos.

INFORMATII GENERALE:

www.nicometaltub.ro reprezinta magazinul online al societatii comerciale S.C. NICO METAL TUB S.R.L, organizata in baza legii romane cu sediul la BUCURESTI, Strada Mos Ion Roata, nr. 25, sector 3, cod de identificare fiscala: RO18047332, inregistrata la registrul comertului cu numarul J40/17456/2005.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Aceasta  politica a fost redactata la data de 21.05.2018, urmand a fi revizuita si actualizata periodic.

1. Identitatea si datele de contact ale operatorului
NICO METAL TUB SRL, cu sediul social in Bucuresti, Strada Mos Ion Roata, nr 25, sector 3 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17456/2005, avand Cod Unic de Inregistrare RO 18047332, Punct de lucru: Chitila, Strada Rudeni, nr 2,    in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.nicometaltub.ro  respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.
! In cazul in care solicitam furnizarea datelor personale pentru activitati de marketing iar persoana care ne ofera aceste date nu a implinit in mod legal varsta de 16 ani, vom solicita acordul expres si scris al parintelui sau tutorelui minorului in cauza.
________________________________________

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre SC NICO METAL TUB SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre oferte, promotii, listare de portofoliu de produse, realizarea de rapoarte statistice etc. Datele dumneavoastra personale ce vor fi prelucrate de SC NICO METAL TUB SRL sunt: nume si prenume, adresa, telefon/fax, data si locul nasterii, sex, e-mail.

Accesarea, vizualizarea si utilizarea site-ului companiei noastre constituie acordul utilizatorului cu prezentul document “Termeni si conditii” si il oblige pe acesta la respectarea lor.

Informatiile furnizate de utilizator cand se inregistreaza pe site trebuie sa fie corecte.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale, utilizatorul este responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora, inclusiv privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Prin completarea formularului disponibil pe site-ul www.nicometaltub.ro si bifarea casutei “Sunt de acord cu termenii si conditiile mentionate de catre SC NICO METAL TUB SRL”, utilizatorul isi exprima consimtamantul expres ca datele sale personale sa fie pastrate si prelucrate de societatea SC NICO METAL TUB SRL.

Utilizatorii se pot dezabona de la primirea oricaror informatii transmise de SC NICO METAL TUB SRL, cand nu mai doresc prelucrarea datelor cu caracter personal, prin bifarea optiunii “Dezabonare”.

________________________________________

2. Definitii:

ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

“date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

“restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

“operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

“persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

“destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

“consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

________________________________________

3. Drepturile utilizatorilor site-urilor 
NICO METAL TUB SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului ( UE) 2016/679, mai departe Regulamentul), si anume:
Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.nicometaltub ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentului. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului, va puteti adresa NICO METAL TUB SRL  la adresa de email: office@nicometaltub.ro 
________________________________________
4. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre NICO METAL TUB SRL
Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul nostrum va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de NICO METAL TUB SRL, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de NICO METAL TUB SRL cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului ( UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ( mai departe Regulamentul).
Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul www.nicometaltub.ro.
In momentul completarii formularelor disponibile pe www.nicometaltub.ro, NICO METAL TUB SRL va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se solicita.
NICO METAL TUB SRL poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat.  Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-urile NICO METAL TUB SRL . Politica NICO METAL TUB referitoare la cookie-uri poate fi consultata aici: https://www.nicometaltub.ro/termeni-si-conditii 
Pentru utilizatorii care au cont ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: office@nicometaltub.ro , iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date. 
________________________________________
5. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor
NICO METAL TUB SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor NICO METAL TUB SRL, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (S.C PETZ WEB CONSULTING S.R.L) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele NICO METAL TUB SRL sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului NICO METAL TUB SRL , sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a NICO METAL TUB SRL sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.
NICO METAL TUB SRL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului.
NICO METAL TUB SRL, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.
Totodata, NICO METAL TUB SRL acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite), doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai NICO METAL TUB SRL, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor NICO METAL TUB SRL sunt retinute pe o perioada cuprinsa intre  1an si 10 ani ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retentie.
________________________________________
6. Modificari ale politicii de confidentialitate
Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, NICO METAL TUB SRL va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.
Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa: office@nicometaltub.ro
________________________________________
7. Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul (UE). 2016/679 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.
________________________________________
Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro

RECEPTIONAREA MARFII (LIVRARE)

Livrarea se face in maxim 48 de ore de la data confirmarii comenzii. NICO METAL TUB isi rezerva dreptul de a efectua confirmarea comenzilor inainte de onorarea acestora. In cazul in care clientul nu este gasit la adresa mentionata, el va fi contactat telefonic de catre firma de curierat ori de catre soferul companiei noastre care ii livreaza produsele.

Receptia produselor reprezinta acceptul clientului ca produsele au ajuns in stare buna. Factura constituie contractul de vanzare/cumparare conform legislatiei romane in vigoare. Clientul isi exprima acordul explicit la semnarea facturii cu privire la faptul ca a primit produsul (produsele) si sunt conform cu comanda si nevoile acestuia.

NICO MERAL TUB isi rezerva dreptul sa intarzie sau sa anuleze livrari ale produselor comandate daca acestea nu pot fi onorate din motive independente de noi care includ: incendii, explozii, inundatii, epidemii, greve, actiuni guvernamentale, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile sau alte impedimente de forta majora conform uzantelor legii romanesti.

Valoarea maxima a daunelor ce pot fi platite de NICO METAL TUB fata de orice client in cazul nelivrarii sau a livrarii necorespunzatoare este valoarea sumei incasate de NICO METAL TUB de la acest client.


MODALITĂŢI DE PLATĂ

NICO METAL TUB iti pune la dispoziţie trei metode prin care iti poti cumpara produsele noastre:

1. PRIN RAMBURS (numai pentru fitinguri, accesorii si robinete)

Plata produselor comandate se poate efectua la livrarea produselor (ramburs FANCurier), adică platesti direct agentului curier la preluarea coletului.

2. ONLINE PRIN CARD DE CREDIT

Puteti plati direct pe magazinul online NICO METAL TUB doar utilizand cardul vostru de credit.

3. PRIN TRANSFER BANCAR

Se poate realiza prin ordin de plata sau prin online banking.

Pentru platile in avans (card de credit, online banking, ordin de plata) trebuie sa faceti dovada acestora prin trimiterea documentelor aferente la adresa office@nicometaltub.ro Produsele comandate trebuie achitate integral, altfel livrarea acestora catre dumneavoastra nu se va efectua.

4..PLATA LA SEDIU

Platile se pot efectua si la sediul nostru doar de catre persoane juridice daca sunt achitate integral si nu depasesc 5000 lei.

PRODUSELE NICO METAL TUB

Compania noastra isi rezerva dreptul de a livra produsele in limita stocului disponibil. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate (pot fi mici diferente privitoare la culoare, aspect). Nu oferim nici o garantie, in afara de cele prevazute de legislaţia in vigoare, in ceea ce priveste informatia, corectitudinea descrierilor, actualizarea conţinutului, produsele de pe site precum şi potrivirea lor pentru un anumit scop. Preţurile produselor nu includ taxele de livrare.

Documentatia tehnica si certificatele de calitate si garantie a produselor prezentate pe site se vor inmana clientului la momentul achizitionarii produselor si numai la solicitarea in prealabil a acestora.

In cazul in care produsele prezentate pe site fac parte din promotii sau oferte, utilizatorul trebuie sa tina cont de urmatoarele:

 • potrivit legislatiei romane promotiile sunt valabile pentru perioade limitate de timp, perioade ce vor fi specificate pe site;

 • produsele promotionale vor fi vandute numai in limita stocurilor disponibile.

SC NICO METAL TUB SRL isi rezerva dreptul de a modifica orice componenta a site-ului, fara a comunica acest fapt utilizatorilor site-ului.

VALABILITATEA PRETURILOR SI A OFERTELOR PROMOTIONALE

NICO METAL TUB isi rezerva dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele si/sau serviciile disponibile pe site fara notificarea in prealabil a clientului.

Pretul de achizitie al produselor si serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, in limita stocului disponibil.

Pretul de achizitie al produselor si serviciilor promotionale este cel din momentul emiterii comenzii, in limita stocului disponibil si/sau al perioadei promotionale, in cazul in care aceasta este definita. Pretul de achizitie al produselor sau serviciilor dintr-o comanda emisa nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decat cu acordul partilor. Pretul de achizitie al produselor si/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.

Clientul poate renunta la produsele si serviciile achizitionate prin comanda, numai in perioada de timp cuprinsa intre emiterea comenzii si transformarea acesteia in contract, doar in cazul in care metoda de plata aleasa de acesta este ramburs. Clientul poate renunta la produsele si/sau serviciile achizitionate prin contract, in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare.

DREPTUL DE RETURNARE A MARFII

Produsele achiziționate la distanță se pot returna conform O.U.G. 34/2014: consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în termen de 14 zile de la denunțarea contractului. Se recomandă utilizarea aceluiași serviciu de transport utilizat pentru recepționarea produselor

Nicometaltub.ro va înapoia contravaloarea comenzii în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea produsului returnat. Suma înapoiată cât și condițiile de returnare nu includ cheltuielile de transport.

Definiția contractului de vânzare (art. 2, 5.): orice contract în temeiul căruia profesionistul (NICO METAL TUB ) transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât și servicii.Singurele costuri care pot cadea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor" conf. O.G. 130/2000, pentru persoanele fizice ce achizitionează produse din siteuri, folosind tehnicile de comunicare la distanţă, aplicându-se definiţiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit.e.

Returul trebuie solicitat telefonic printr-un apel la numarul 0727.341.811 sau printr-un mail la adresa returnare@nicometaltub.ro deoarece clientul trebuie sa notifice NICO METAL TUB intentia de a returna produsele achiziţionate prin orice mijloc comunicare conform art.13.a.4 si art.13.a.5. Produsele comandate online trebuie returnate in maxim 14 zile de la data primirii produselor, in caz contrar NICO METAL TUB va considera cererea invalida/nefondata.

Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Returul se face prin Curier Rapid ori mijloace proprii de transport. NICO METAL TUB are dreptul la revendicarea restituirii pagubelor provenite din folosirea necorespunzatoare a produselor. Nu aveti posibilitatea de a schimba produsul personal din motive care nu sunt in responsabilitatea SC NICO METAL TUB SRL.

Menţionăm ca produsele vor fi înlocuite în limita stocului disponibil. Produsele returnate vor fi acceptate doar dacă au eticheta intactă, factura în original si nu prezintă de folosinta, uzura, interventie in service, matuire, rugina, deteriorari mecanice etc. Exceptie fac doar produsele care prezintă defecte de fabricaţie. In cazul in care Clientul care returnat un produs in conformitate cu prevederile art 13.1.4, iar NICO METAL TUB nu dispune de un produs identic pentru inlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului.

Una din principalele preocupari ale echipei NICO METAL TUB este verificarea permanenta a calitatii produselor care sunt date spre vanzare, in acest sens garantandu-ti ca ele vor fi in stare perfecta la momentul livrarii. In caz contrar, ne vom asuma răspunderea, iar produsul va fi inlocuit cu unul identic, NICO METAL TUB suportand costul transportului, atat tur cat si retur. Insa, daca vei solicita alta dimensiune, calitate sau un produs cu specificatii diferite sau vei dori restituirea contravalorii produsului, taxele de transport si returnare catre adresa noastra vor fi suportate de tine.

RETUR MARFĂ

Vă punem la dispoziție serviciul retur marfă, de care puteți beneficia dacă veți completa cererea de retur ce poate fi descărcată mai jos și o trimiteți la adresa vanzari@nicometaltub.ro . Totodată trebuie indeplinite următoarele condiții:

 • Să prezentați obligatoriu chitanța ori factura fiscală cu care ați achitat produsul;

 • Puteți returna produsele cumpărate online în maxim 14 zile, conform legislației europene. Produsele achiziționate direct din depozitul nostru pot fi returnate în maxim 30 de zile;

 • Returul este posibil numai dacă clientul aduce marfa la depozitul nostru și prezintă în original documentul fiscal de achiziție și documentele tehnice cu care aceasta a fost însoțită;

 • Returul nu se poate realiza dacă marfa a suferit modificări prin debitare, procesare etc.;

 • Produsele returnate nu trebuie să aibă urme de uzură, intervenție în service, matuire, rugină, deteriorări mecanice, etc.;

 • Produsele trebuie returnate împreună cu documentația tehnică cu care au fost însoțite la vânzare;

 • În cazul în care au fost achiziționate mai multe produse identice, un singur produs desigilat se acceptă ca retur, restul cantității trebuie să fie sigilată;

 • Produsele care nu sunt însotite de accesoriile originale, nu sunt acceptate la retur;

 • Returul nu este posibil dacă marfa provine din lichidări/soldări stocuri mărfuri și/sau vânzari speciale și/sau comenzi speciale și/sau producție specială și/sau alte cazuri similare;

 • Prin solicitarea returului, clientul declară că a luat la cunoștință condițiile impuse de NICO METAL TUB și este de acord în totalitate.

Detalii despre magazinul nostru de de tevi, robineti, fittinguri și accesorii de prindere. Comandă online și ai transportul gratuit!

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, in termen de 14 zile de la cererea de retur. Se recomanda utlizarea aceluiasi serviciu de transport utilizat pentru receptionarea produselor. 
NICO METAL TUB SRL va inapoia contravaloarea comenzii in cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat. Suma inapoiata cat si conditiile de returnare nu includ cheltuielile de transport daca livrarea s-a facut prin alte metode decat cea standard oferita de NICO METAL TUB SRL.

In momentul anularii unei comenzi achitate cu card online, se trimite automat email de anulare plata catre procesatorul platii, iar banii se vor vedea in cont in aproximativ 3 zile.
In cazul in care o comanda anulata a fost achitata prin ordin de plata la solicitarea clientului banii vor fi returnati in contul acestuia tot prin transfer bancar in decurs de 48 ore.

Rambursarea sumelor se va face folosind aceleasi modalitati de plata rezonabil aplicabile (in cazul platii numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer in cont bancar transmis neechivoc de consumator). Indeplinirea obligatiei de rambursare se face face in termen de 2 zile lucratoare de la receptionarea produselor. 

In conditiile in care produsul livrat nu corespunde specificatiilor din site, produsul este deteriorat ori produsul este  livrat gresit (in cazul in care s-a livrat alt produs decat cel comandat) costurile de retur cad in sarcina SC NICO METAL TUB SRL.

LIVRARE :

 • CURIERAT RAPID - 48 ORE BUCURESTI/ILFOV 
                               - 72 ORE PROVINCIE
 • NICO METAL TUB -  aprox 48 ORE 

 

Download Formular

0722.679.839